Huisreglement

Hondenschool Molenheide Zonhoven

1. Onze vereniging is niet verantwoordelijk voor ongevallen die zich zouden voordoen op onze terreinen of in onze kantine, in de onmiddellijke omgeving ervan of tijdens door ons georganiseerde wandelingen of andere activiteiten buiten onze hondenschool.

2. Voor je naar de trainingen van de hondenschool komt, laat je steeds eerst je hond zijn behoeften doen. Zorg ervoor dat je altijd poepzakjes bij de hand hebt voor het geval je hond toch tijdens de lessen zijn behoefte doet. Het op zak hebben van poepzakjes is trouwens steeds verplicht wanneer je eender waar met je hond op stap gaat

PLASJE = water gieten over de plasplek om geen aanleiding te geven aan andere honden

KAKJE = Opruimen en het zakje onmiddellijk in de vuilnisbak gooien, niet wachten tot het einde van de les.

BOETE = Voor een plasje of een kakje op de terreinen van de hondenschool dient een kleine vergoeding betaald te worden, welke kan voldaan worden in de kantine waar een boetepot staat.

3. Respecteer de trainingsuren en wees op tijd. Uiteraard kan het eens gebeuren dat u net te laat bent. Vraag in dat geval ook even toestemming aan de instructeurs om het terrein alsnog op te mogen.

4. Enkel geleiders met een geldige lidkaart op eigen naam kunnen aan de lessen deelnemen. De lidkaarten kunnen door 1 van onze instructeurs/bestuursleden steeds ter controle worden opgevraagd. Zorg dus dat u ze altijd bij de hand hebt.De hernieuwing van de lidkaart gebeurt jaarlijks op het einde van het jaar en is te betalen ten laatste 1 maand na de vervaldatum.

5. Loopse teven worden, omwille van mogelijke gevolgen voor de teef zelf en omwille van de enorme aantrekkingskracht voor de reuen, niet toegelaten in de lessen. Loopsheid duurt ongeveer 3 weken. Daarna zijn zij opnieuw meer dan welkom.

6. Roken, drinken, het gebruik van drugs en telefoons, smartphone, Ipad, Iphone zijn niet toegestaan op het terrein tijdens de lessen. Voor geleiders onder invloed wordt de toegang tot het terrein eveneens geweigerd.

7. Bij het betalen van uw lidgeld verbindt u zich er toe ons huishoudelijk reglement na te leven.

8. Bij het betalen van uw lidgeld hebt u recht om op Woensdag en Zondag de lessen te volgen. Voor onze agility lessen,zijn deze op Woensdag en op Zaterdag

9. Op lesdagen mag u enkel de terreinen betreden na toestemming van een instructeur ,dit is eveneens van toepassing tussen de verschillende lesuren. Buiten de lesdagen mag u, mits het bij hebben van uw lidkaart, op onze terreinen komen oefenen. Dit kan enkel wanneer er geen werkzaamheden zoals onderhoud terreinen, snoeiwerken, onderhoud kantine, enz.…) bezig zijn. Trainingsmateriaal zoals kegels, tonnen, banden, enz. worden na gebruik terug op hun plaats gezet. Het is niet de bedoeling uw hond te komen uitlaten op de terreinen.

10. Al onze instructeurs werken op vrijwillige basis. Voor elk van hen is het lesgeven dus een hobby. Het gezag van de instructeur op het terrein wordt gerespecteerd, indien U zich daar niet mee kan verzoenen stellen wij uw afwezigheid ten stelligste op prijs.

11. Wacht steeds op een teken van de instructeur alvorens het terrein te betreden/verlaten.

12. Schoppen, slaan of enig andere vorm van geweld naar de hond toe, zijn net als het gebruik van prikbanden en toestellen die elektrische schokken aan de hond geven verboden op onze hondenschool. Het gebruik van 1 van deze middelen kan intrekking van de lidkaart en toegangsverbod tot onze hondenschool tot gevolg hebben.

13. Ieder betalend lid heeft recht op kwaliteitsvolle lessen. Baasjes waarvan de hond ongewenst en storend gedrag in de vorm van onophoudelijk blaffen of agressie blijft vertonen zullen hierop aangesproken worden en eventueel worden doorverwezen naar een erkend gedragstherapeut.

14. Het is ten strengste verboden om op het domein van de hondenclub handel te drijven, goederen of diensten aan te bieden waar een financiële vergoeding tegenover staat. Met uitzondering van evenementen ingericht door de hondenschool zelf.

15. Het plaatsen van kleine aankondigen die te maken hebben met honden (geen auto verkoop…) op ons prikbord of facebook is toegelaten op voorwaarde dat de aanbiedingen gratis zijn. Voorbeeld: Hond gratis… = OK, puppies te koop = Niet OK en wordt onmiddellijk verwijderd!

16. Ons toogpersoneel werkt op vrijwillige basis, zonder het innen van enige vergoedingen, respecteer hun inzet. Het zijn allemaal vrijwilligers, tracht beleefd te zijn, een “dank U” kost niets.

17. Het roken in de kantine is niet toegelaten.

18. Honden zijn meer dan welkom in onze kantine mits enkele aandachtspunten: – Ieder baasje blijft verantwoordelijk voor de daden van zijn hond. Onze club kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. – Honden mogen nooit de doorgang voor anderen verhinderen. – Wanneer jouw hond agressie naar of grote angst voor andere honden of mensen vertoont, is het verstandiger om je hond niet mee in de kantine te brengen. – De kantine is geen speelterrein voor honden, ook niet voor kinderen. Honden dienen steeds aangelijnd te zijn. Het is niet toegelaten om honden op de stoelen of tafels te laten zitten, respecteer het werk van onze onderhoudsmedewerkers.

19. Onze club kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen, in en in de omgeving van onze club, die het gevolg zijn van dronkenschap na het verlaten van de hondenschool.

20. Bestellingen zijn af te halen aan de toog en onmiddellijk te betalen. Wij vragen u vriendelijk om ook uw leeggoed achteraf weer naar de toog te brengen.

21. Onze club is niet politiek gebonden aan één of andere partij, in onze club is het verboden om aan politiek te doen.

22. Het bestuur kan zonder het opgeven van enige reden personen weigeren of verbieden het domein van de hondenclub te betreden. Voor vragen of problemen kan men steeds terecht bij een bestuurslid

23. Brandende sigarettenpeuken nooit op de grond gooien, onze honden dragen geen schoenen, dit is ook het geval voor glasscherven, onmiddellijk op te kuisen.

24. Laat uw hond ook niet plassen voor of na de lessen op het domein van de club, ook niet tegen de muur ,en de toegangspoortjes, er is plaats genoeg in de wijde omgeving.

25. Eens uw lidgeld betaald kan u dat niet meer terugvorderen om welke reden dan ook..